Firma BARTOOSZ   CENTRUM ZGŁASZANIA SERWISÓW/REKLAMACJI

DANE ZGŁASZAJĄCEGO * Pola obowiązkowo do wypełnienia.
Imię i nazwisko*:
Firma:
Adres firmy:
NIP:
Telefon kontaktowy*:
e-mail:
ZGŁOSZENIE DOTYCZY
Nazwa urządzenia:
Nr seryjny urządzenia/automatyki:
Nr faktury zakupu i data:
Adres zainstalowania urządzenia: Miejscowość:*
Użytkownik urządzenia, telefon:
Dotyczy urządzeń automatyki:

Dotyczy urządzeń wod-kan (pompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie):

Dotyczy urządzeń wentylacji lub automatyki wentylacji:

Dotyczy serwisu pompy:

Podstawa zgłoszenia*:

INFORMACJA OD ZGŁASZAJĄCEGO
Data zauważenia wady/niezgodności:
Opis/uwagi:
Żądanie reklamującego:
KLAUZULE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Bartosz moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji złożonego przeze mnie zgłoszenia serwisu / reklamacji.*
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Bartosz moich danych osobowych w celach marketingowych (np. newsletter, informacje o promocjach lub aktualizacjach oprogramowania, badania opinii).
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Firmy Bartosz drogą elektroniczną (np. newsletter, informacje o promocjach lub aktualizacjach oprogramowania, badania opinii).
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Firmę Bartosz w celach marketingowych (np. informacje o promocjach lub aktualizacjach oprogramowania, badania opinii).

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w niniejszym formularzu jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą przy ul. Sejneńskiej 7, 15-399 Białystok. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia serwisu/reklamacji, a także w celach marketingowych (w tym w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telemarketingu), o ile wyraziła Pani/Pan na to zgodę. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a ich podanie jest dobrowolne.